MERSİN ÇAĞDAŞ TURİZM

gÜçlÜ, gÜvenİlİr ve saygIn bİr kuruluŞ İmajImIzI kalİtemİzden tavİz vermeden süreklİ kendİsİnİ yenİleyen yapImIzla, personel – ÖĞrencİ taŞImacIlIĞI, temİzlİk hİzmetİ ve araÇ kİralama hİzmetlerİnde bugÜn olduĞu gİbİ gelecekte de en İyİ Şekİlde hİzmet vermeyİ hedeflemekteyİz.